M-Society Konferansı

Türkiye’de bir ilk olan M-Society (Mobile Society) Konferansı yerli ve yabancı birçok kurum ve kuruluşun katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Etkinlik, MGCI adlı uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’den katılım sağlayan tek yerli Sivil Toplum Kuruluşu ise Mobil Demokrasi Derneği’dir.

Ulusal Mobil Devlet Konferansı

Ülkemizde bir ilk olan ve “E- Devlet’ten Mobil Devlet’e Geçiş Stratejileri “ alt başlığını içeren konferansta, Mobil Demokrasi Platformu bileşenleri temsilcileri de “Mobil Demokrasi” oturumu ile yerlerini almışlardır

E-devlet ve E-yönetişim Uluslararası Konferansı

Mobil Demokrasi Platformu’nun uluslararası arenada da tanıtılması ve bilinirliğinin sağlanması adına Mobil Demokrasi Derneği bu etkinlikte konuşmacı olarak yer almıştır. Konular; E-devlet, M-devlet, E-Vatandaşlık ve E-Katılım, E-Demokrasi, M-Yönetişim

1. Mobil Demokrasi Sempozyumu

Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Mobil Demokrasi Sempozyumu’na kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgisi görüldü. Açılış konuşmasını yapan Konya Valisi Osman Aydın , teknolojinin giderek hayatın her alanına yayıldığını, geçmişten günümüze değişen şartlarda demokrasi anlayışımızın da değiştiği ve bu tür sosyal projelerle demokratik katılımın arttırıldığını belirtti.

Uluslararası Ödül

Global Messaging Awards

Monte Carlo’da, Haziran 2007 döneminde gerçekleştirilen Global Messaging Awards’ta, Turkcell “Mobil Demokrasi Platformu” uygulamasıyla, “Kamusal Alanda Kar Amacı Gütmeyen” proje dalında birincilik ödülü almıştır.

Mobil Demokrasi

Amaçlar

  • Yeni bir kentli ve kentlilik kültürü anlayışı kazandırabilmek
  • Vatandaşın yönetime katılımcı olabileceği demokratik ortamın gelişimine katkıda bulunmak
  • Belediyenin bölgesinde yapacağı anket ve referandumlarla kalıcı hizmet anlayışını geliştirmek

İnternet ve Demokrasi

inet-tr'08

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 22-23 Aralık 2008’de gerçekleştirilen “İnternet Konferansı”nda Mobil Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arif Muti konuşmacı olarak yer almıştır. Konuşmasında Bilgi Toplumu yolunda mobil teknolojilerin önemini vurgulamış, Mobil Demokrasi Platformunun faaliyetlerinin Demokratikleşme sürecine katkısından söz etmişlerdir.